HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Những năm gần đây thực hiện theo quy định của Bộ giáo dục và đạo tạo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác dạy và học của giáo viên trong toàn ngành Giáo dục nói chung và công tác chủ nhiệm nói riêng. Trường tiểu học Lê Quý Đôn Thường xuyên có những cách làm mới trong việc dạy và học nhất là công tác chủ nhiệm đã có một số giáo viên chủ nhiệm dự thi cấp thị xã đạt giải như cô Thái Thị Hòa Bình, cô Nguyễn Thị Liễu, cô Hoàng Thị Kim Khánh, cô Vũ Thị Mỹ đã thực hiện phần thi này rất tốt. Tiếp nối với thành tích đó thực hiện kế hoạch dạy học nhà trường trong tuần 30, tuần 31 năm học 2010 – 2021 bộ phận chuyên môn đã tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi có 19 đồng chí giáo viên dự thi với hai vòng bắt buộc. Vòng 1 báo cáo một biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm. Vòng 2 thực hiện một tiết dạy theo thời khóa biểu tiết Hoạt động trải nghiệm sinh hoạt theo chủ đề. Hoạt động trải nghiệm ở vòng này giáo viên có nhiều sáng tạo trong tiết dạy hay và ý nghĩa lôi cuốn được người học trong tiết học giáo viên đã kết nội được quá khứ hiện tại và tương lai qua chủ đề Hòa Bình và Hữu nghị nhiều giáo viên đã khai thác sâu sắc và gây được hứng học sinh, phát triển được năng lực phẩm chất cho học sinh như tiết dạy của cô Huỳnh Thị THu, Nguyễn Thị Liễu, Thái Thị Hòa Bình, Nguyễn Thị Hòa. Đây là một trong những nét mới của việc thực hiện chương trình 2018 của trường Tiểu học Lê Quý

Đôn.