• Phạm Quang Tiêu
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
 • 0986995563
 • truongson37lqd@gmail.com
 • tốt nghiệp trường đại học sư phạm Tây Nguyên - Năm công tác 28 năm - năm làm quản lý 19 năm.
 • Phùng Thị Nguyệt
 • Ban Giám Hiệu
 • phó hiệu trưởng
 • 01678944741
 • phungthinguyetlqd@gmail.com
 • Biện Thị Thanh Thủy
 • Ban Giám Hiệu
 • phó hiệu trưởng
 • 02623506474
 • bienthithanhthuy@gmail.com