Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/KH-LQĐ 30/05/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 - 2024
05a/KH-LQĐ 31/03/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Tuyên truyền các nội dung Đề án 06 của Chính phủ
Số: 31/KH-LQĐ 25/10/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Nhiệm vụ năm học 2022-2023
19/KH-LQĐ 25/08/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023
: /KH-LQĐ 15/04/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Các phương án tổ chức dạy học trực tiếp
: /KH-LQĐ 08/04/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Các phương án tổ chức dạy học trực tiếp, gián tiếp
: /KH-LQĐ 07/03/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH: Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022
: /KH-LQĐ 10/02/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Các phương án tổ chức dạy học trực tiếp
Số: /QĐ-LQĐ 10/02/2022 Kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trường tiểu học Lê Quý Đôn
: /KH-LQĐ 16/12/2021 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học trực tiếp, gián tiếp
: /KH-LQĐ 25/11/2021 Kế hoạch, KẾ HOẠCH: Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ và sinh hoạt chuyên môn
: /KH-LQĐ 18/11/2021 Kế hoạch, KẾ HOẠCH: Tổ chức ngày Hội đọc sách năm học 2021-2022
Trang 1 / 41234»