Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
: /QC-LQĐ 15/11/2022 Văn bản khác, QUY CHẾ: Thực hiện dân chủ trong hoạt động của trƣờng tiểu học Lê Quý Đôn. Năm học 2021 - 2022
Số: /QĐ-LQĐ 30/05/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Thành lập đoàn học sinh tham dự lễ tuyên dương khen thưởng Năm học 2021-2022
Số: /QĐ-LQĐ 20/04/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Về việc cử giáo viên tham dự Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học thị xã Buôn Hồ năm học 2021-2022
: /KH-LQĐ 15/04/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Các phương án tổ chức dạy học trực tiếp
: /KH-LQĐ 08/04/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Các phương án tổ chức dạy học trực tiếp, gián tiếp
Số: /QĐ-LQĐ 11/03/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban giám khảo Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2021-2022
: /KH-LQĐ 07/03/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH: Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022
Số: /QĐ-LQĐ 03/03/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2021-2022
: /KH-LQĐ 10/02/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Các phương án tổ chức dạy học trực tiếp
Số: /QĐ-LQĐ 10/02/2022 Kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trường tiểu học Lê Quý Đôn
Số: /QĐ-LQĐ 10/02/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trường tiểu học Lê Quý Đôn
Số: /QĐ-LQĐ 10/02/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: V/v kiện toàn tổ an toàn COVID-19
Trang 1 / 712345»...Cuối »