ĐỀ THI CUỐI KÌ I NĂM HỌC :2019-2020 :TỔ KHỐI 2

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN                                      ĐỀ KIỂM  TRA CUỐI  KÌ I

Họ và tên :……………………………..                          NĂM HỌC 2019 – 2020

Lớp  2A                                                                                Môn Tiếng Việt

            Điểm                                       Lời phê của giáo viên
Đọc Viết
 

A: KIỂM TRA ĐỌC(10 điểm)

I/Đọc thành tiếng (4 điểm)

Giáo viên làm thăm các bài tập đọc từ tuần 8 đến 18 cho học sinh bốc thăm, đọc , kết hợp trả lời câu hỏi.

II/ Đọc hiểu+ kiến thức kĩ năng Tiếng Việt (6 điểm)

ĐỌC BÀI:NGỌN ĐÈN VĨNH CỬU

Hồi nhỏ, Ngô Thì Sĩ rất thích được đến trường học cùng các bạn.Nhà nghèo,không có tiền đi học,những lúc rỗi việc,Sĩ thường đứng ngoài cửa lớp xem các bạn học bài.

Khát khao học tập,ngày ngày,Sĩ mượn sách của các bạn,đến đêm ngồi chép lại. Không có dầu thắp đèn Sĩ phải đốt lửa để lấy ánh sáng mà học.Những đêm trăng sáng,Sĩ viết bài,đọc sách dưới ánh trăng.

Biết Sĩ nhà nghèo,lại mượn sách để chép bài vào ban đêm,các bạn hỏi Sĩ lấy đèn đâu mà học.Sĩ chỉ tay lên mặt trăng,tươi cười nói:

-Mình có ngọn đèn lớn,ngọn đèn vĩnh cửu ở trên bầu trời kia kìa!

Theo Cuộc sống và sự nghiệp

    Dựa vào nội dung bài đọc ở trên em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất.

Câu1.Vì sao ngày nhỏ Ngô Thì Sĩ  không được đến trường? (0,5 điểm)

A.Vì bố mẹ không muốn Sĩ  biết chữ.

B.Vì Sĩ chỉ thích tự học vào ban đêm.

C.Vì nhà nghèo,không có tiền đi học.

D.Vì Sĩ không thích đến trường.

 

 

Câu 2.Khao khát học tập,Sĩ thường làm gì? (0,5 điểm)

A.Ngồi xem các bạn học  rồi học theo.

B.Ngày nào rỗi việc,mượn sách của bạn để đọc.

C.Ngày nào rỗi việc,tranh thủ học bài.

D.Mượn sách của các bạn đến đêm ngồi chép lại.

Câu 3.”Ngọn đèn vĩnh cửu”mà Sĩ nói đến  gì? (0,5 điểm)

A.Là ngọn đèn dầu.

B.Là ông trăng trên bầu trời.

C.Là ánh sáng bếp lửa khi nấu cơm.

D.Là bóng đèn điện.

Câu 4:Cặp từ nào sau đây là cặp từ trái nghĩa? (0,5 điểm)

A:Sáng – tối.                                                    C: Chăm chỉ – Chuyên cần.

B:Thông minh – học giỏi.                                D:Siêng năng – chịu khó.

Câu 5: Từ “ngọn đèn” là từ chỉ: (0,5 điểm)

  1. Từ chỉ sự vật. B. Từ chỉ hoạt động.                    C. Từ chỉ đặc điểm.

Câu 6.Phần in đậm trong câu “Sĩ phải đốt lửa để lấy ánh sáng mà học.”trả lời câu hỏi nào? (0,5 điểm)

A.Vì sao                    B.Để làm gì?                       C.Khi nào?                     D.Lúc nào?

Câu 7:Trong câu: “ Không có dầu thắp đèn Sĩ phải đốt lửa để ánh sáng mà học.” Có mấy từ chỉ hoạt động. Hãy dùng bút gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động đó và ghi số từ chỉ hoạt động vào chỗ chấm ở dưới: (1 điểm)

Có:……từ.

Câu 8. Em hãy viết một câu nói về Ngô Thì Sĩ theo mẫu câu: Ai thế nào?(1 điểm)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Câu 9: Nội dung bài đọc ở trên muốn nói  về điều gì? (1 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN                                    ĐỀ KIỂM  TRA CUỐI  KÌ I

Họ và tên :……………………………..                        NĂM HỌC 2019 – 2020

Lớp : 2A                                                                        Môn Tiếng Việt

            Điểm                                       Lời phê của giáo vên

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

B : KIỂM TRA VIẾT🙁10 điểm)

I.CHÍNH TẢ:(Nghe –viết) ( 4 điểm )

Bài viết:  Cậu bé đứng ngoài lớp học.

                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               

 

II .TẬP LÀM VĂN (6 điểm)

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4-5 câu) nói về anh,chị,em của em.Theo gợi ý sau:

-Người đó là ai?

-Người đó làm gì?Ở đâu?

– Người đó đối với em như thể nào?

-Em có yêu quý người đó không?

                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               

 

 

                                   

 

 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

Năm học 2019-2020

A: KIỂM TRA ĐỌC(10 điểm)

Câu1:(M1).Vì sao ngày nhỏ Ngô Thì Sĩ  không được đến trường? (0,5 điểm)

C.Vì nhà nghèo,không có tiền đi học.

Câu 2. (M1).Khao khát học tập,Sĩ thường làm gì? (0,5 điểm)

D.Mượn sách của các bạn đến đêm ngồi chép lại.

Câu 3. (M2).”Ngọn đèn vĩnh cửu”mà Sĩ nói đến  gì? (0,5 điểm)

B.Là ông trăng trên bầu trời.

Câu 4: (M1).Cặp từ nào sau đây là cặp từ trái nghĩa? (0,5 điểm)

A:Sáng – tối.

Câu 5:(M1). Từ “ngọn đèn” là từ chỉ: (0,5 điểm)

  1. Từ chỉ sự vật.

Câu :(M2).6.Phần in đậm trong câu “Sĩ phải đốt lửa để lấy ánh sáng mà học.”trả lời câu hỏi nào? (0,5 điểm)

B.Để làm gì?

Câu 7:(M3).Trong câu: “ Không có dầu thắp đèn Sĩ phải đốt lửa để ánh sáng mà học.” Có mấy từ chỉ hoạt động. Hãy dùng bút gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động đó và ghi số từ chỉ hoạt động vào chỗ chấm ở dưới: (1 điểm)

Có:…3…từ.

Câu 8:(M3). Em hãy viết một câu nói về Ngô Thì Sĩ theo mẫu câu: Ai thế nào?(1 điểm)

   VD:  -Ngô Thì Sĩ rất thông minh.

Câu 9 :(M4). Nội dung bài đọc ở trên muốn nói về điều gì? (1 điểm)

-Ngô Thì Sĩ khao khát học tập,có chí vượt khó rất cao.

 

 

 

 

 

 

 

B : KIỂM TRA VIẾT:(10 điểm)

I.CHÍNH TẢ:(Nghe –viết) ( 4 điểm )

Bài viết:  Cậu bé đứng ngoài lớp học.

   Vũ Duệ con nhà nghèo.Không được đến trường nhưng ham học,ngày ngày,Duệ cõng em đứng ngoài lớp học nghe lỏm.

Một hôm,thầy giáo nêu một câu hỏi khó,không trò nào trả lời được .Thấy cậu bé đứng ngoài lớp học  mấp máy môi như muốn nói,thầy gọi cậu vào.Duệ trả lời rất trôi chảy.Sau lần ấy,thầy đến nhà Duệ,khuyên cha mẹ Duệ cho cậu đi học.Đến lớp vài tháng,Duệ đã đứng đầu lớp.

*Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ, đúng đoạn văn: (4 điểm.)

– Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai- lẫn phụ âm đầu, vần, thanh; không viết hoa đúng quy định) mỗi lỗi trừ 0.2 điểm.

– Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,… bị trừ 1 điểm toàn bài.

  1. Tập làm văn (6 điểm)

Học sinh viết được đoạn văn từ (4 đến 5 câu. ) đúng yêu cầu, diễn đạt mạch lạc, biết dùng từ, đặt câu cho điểm tối đa. Nếu hs viết chưa đúng yêu cầu, diễn đạt chưa mạch lạc, chưa biết dùng từ, đặt câu thì tuỳ mức độ để trừ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

MA TRẬN ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – CUỐI KÌ I

Năm học 2019 – 2020

     Mạch kiến thức Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Đọc hiểu văn bản:

– Xác định được nhân vật,     các chi tiết trong bài đọc.

– Hiểu ý chính của đoạn văn.

– Nắm được nội dung bài đọc.

– Liên hệ thức tiễn để rút ra bài học đơn giản.

Số câu 2   1         1 4
Câu số 1,2   3         9  
Số điểm 1   0,5         1 2,5
2. Kiến thức Tiếng Việt:

– Biết cách đặt và trả lời các kiểu câu: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?

– Biết các từ chỉ sự vật, hoạt động,đặc điểm và nhận diện được từ trái nghĩa.

Số câu 2   1     2     5
Câu số 4,5   6     7,8      
Số điểm 1   0,5     2     3,5
Tổng số câu 4 2 2 1 9
Tổng số điểm 2 1 2 1 6