Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
: /QC-LQĐ 15/11/2022 Văn bản khác, QUY CHẾ: Thực hiện dân chủ trong hoạt động của trƣờng tiểu học Lê Quý Đôn. Năm học 2021 - 2022
: /QC-LQĐ 10/01/2022 Văn bản khác, QUY CHẾ Chi tiêu nội bộ năm 2022
: /QC-LQĐ 10/01/2022 Văn bản khác, QUY CHẾ: Công tác văn thư, lưu trữ trường tiểu học Lê Quý Đôn
Số: /QCPH-THVTS-CMHS 15/11/2021 Văn bản khác, QUY CHẾ PHỐI HỢP: Giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2021-2022
Số: /QCPH-THLQĐ-CĐCSTHLQĐ 13/11/2021 Văn bản khác, QUY CHẾ PHỐI HỢP: Giữa nhà trường và BCH công đoàn trường năm học 2021-2022
Số: /QCPH-THLQĐ-TYTPBT 20/10/2021 Văn bản khác, QUY CHẾ: Phối hợp giữa trường tiểu học Lê Quý Đôn và trạm y tế phường Bình Tân
Số: /QCPH-THLQĐ-CAPBT 15/10/2021 Văn bản khác, QUY CHẾ PHỐI HỢP Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại trƣờng iểu học Lê Quý Đôn, phƣờng Bình Tân, thị xã Buôn Hồ năm học 2021-2022
Số: /QCPH-THLQĐ-CMHSMTTQVN&CĐT 15/10/2021 Văn bản khác, QUY CHẾ PHỐI HỢP: Giữa nhà trường – Gia đình (Ban đại diện cha mẹ học sinh) – Xã hội (MTTQVN và các đoàn thể) trong công tác giáo dục năm học 2021-2022
: /QC-LQĐ 05/10/2021 Văn bản khác, QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy tắc ứng xử trong trường học
: /QC-LQĐ 10/09/2021 Văn bản khác, QUY CHẾ: Quản lý, sử dụng hồ sơ điện tử của trường tiểu học Lê Quý Đôn
: /QC-LQĐ 08/09/2021 Văn bản khác, QUY CHẾ: Chuyên môn năm học 2021-2022