Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: /QĐ-LQĐ 30/05/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Thành lập đoàn học sinh tham dự lễ tuyên dương khen thưởng Năm học 2021-2022
Số: /QĐ-LQĐ 20/04/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Về việc cử giáo viên tham dự Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học thị xã Buôn Hồ năm học 2021-2022
Số: /QĐ-LQĐ 11/03/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban giám khảo Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2021-2022
Số: /QĐ-LQĐ 03/03/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2021-2022
Số: /QĐ-LQĐ 10/02/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trường tiểu học Lê Quý Đôn
Số: /QĐ-LQĐ 10/02/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: V/v kiện toàn tổ an toàn COVID-19
Số: /QĐ-LQĐ 10/02/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
Số: /QĐ-LQĐ 10/01/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Số: /QĐ-LQĐ 15/12/2021 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Hội đồng coi thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” cấp trường. Năm học 2021-2022
Số: /QĐ-LQĐ 30/11/2021 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Hội đồng coi thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) Năm học 2021-2022
Số: /QĐ-LQĐ 15/11/2021 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành nội quy trường tiểu học Lê Quý Đôn. Năm học 2021-2022
Số: /QĐ-LQĐ 15/11/2021 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm TTATGT năm học 2021-2022
Trang 1 / 3123»