Kế Hoạch tháng 12

Kế Hoạch tháng 12

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH THÁNG 12/2022 Chủ điểm:  “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”        * Thông báo các công văn, hướng dẫn Công văn số 300/PGDĐT ngày 29/11/2022 của phòng giáo dục thị xã Buôn Hồ về việc hướng dẫn quy hoạch cán bộ... ...
KẾ HOẠCH THÁNG 5

KẾ HOẠCH THÁNG 5

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THÁNG 4

KẾ HOẠCH THÁNG 4

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THÁNG 3

KẾ HOẠCH THÁNG 3

Lượt xem:

...
kế hoạch tháng 2

kế hoạch tháng 2

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THÁNG 1

KẾ HOẠCH THÁNG 1

Lượt xem:

...
Công tác pháp chế năm 2019 – 2020

Công tác pháp chế năm 2019 – 2020

Lượt xem:

...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Trang 1 / 212 »