Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03/ HD-PGDĐT 26/06/2020 Thông báo, Về việc huy động trẻ đến trường, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và công tác phối hợp tuyển sinh vào 10 các trường THPT, Trung tâm GDNNGDTX trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2020 – 2021
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo, Thông báo Kết luận của ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới