Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

  • Điện thoại: 02623573288
  • Email: lethuyhoan89@gmail.com
  • Địa chỉ: Phường Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk