Tập huấn phần mềm bài giáng smat elening

Tập huấn phần mềm bài giáng smat elening

Lượt xem:

1. Bộ cài đặt ...
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí văn bản Ioffice

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí văn bản Ioffice

Lượt xem:

...
“Thầy cô chúng ta đã thay đổi – Tập 2”: Ai ngăn cách thầy và học sinh?

“Thầy cô chúng ta đã thay đổi – Tập 2”: Ai ngăn cách thầy và học sinh?

Lượt xem:

“Thầy cô chúng ta đã thay đổi – Tập 2”: Ai ngăn cách thầy và học sinh? Thông điệp mà tập 2 của chương trình đưa ra rất hay: “Không nên lạm dụng công nghệ trong dạy học”. Đây là nhược điểm đã nảy sinh từ hơn 10 năm trước kể cả trong kỳ thi giáo viên giỏi toàn quốc. Giáo viên đã lạm dụng công nghệ một cách... ...