TUYÊN TRUYÊN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, TỆ NẠN XÃ HỘI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường. Phát huy sức mạnh của tập thể, huy động toàn thể lực lượng trong nhà trường tích cực tham gia phong trào đấu tranh giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống ma túy, bạo lực học đường. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Phòng Giáo dục, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và gia đình học sinh. Chủ động phòng ngừa, không để học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường học. Liên đội TH Lê Qúy Đôn đã phối hợp với Công an Phường Bình Tân tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh cách phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội để xây dựng môi trường học tập lành mạnh cho HS.