TUYÊN TRUYỀN LUẬT ATGT ĐƯỜNG BỘ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ thực trạng trên cho thấy An toàn giao thông và tai nạn đuối nước hiện nay đang là một vấn đề đang được toàn cầu quan tâm, mỗi quốc gia đều có một chương trình hành động cụ thể, có thể thấy thiệt hại về an toàn giao thông do mô tô, xe máy luôn chiếm tỷ lệ cao. Đối với trường học thì việc được học an toàn giao thông đã được phổ biến nhưng việc thực hiện thì chưa được cao. Tai nạn do giao thông gây ra là rất lớn, làm thiệt hại đến tiền, của của gia đình, xã hội gây cho con người cuộc sống khó khăn, vất vả cơ cực. Đứng trước tình hình nghiêm trọng và đang vượt ngoài tầm kiểm soát như hiện nay. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước.

Với mong muốn nâng cao sự hiểu biết, ý thức văn hóa giao thông và các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước cho HS, Liên đội Lê Quý Đôn đã phối hợp với Công an phường Bình Tân tổ chức tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ và các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước vào sáng ngày 23 tháng 5 năm 2022.