Thiếu nhi Liên đội Tiểu học Lê Quý Đôn tham gia chương trình “Học tập tốt – Rèn luyện chăm”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện hướng dẫn số 02-HD/HĐĐTW, ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng đội Trung ương về việc hướng dẫn tham gia sân chơi viết chữ đẹp; thực hiện công văn số 115-CV/HĐĐ, ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng đội tỉnh về việc tham gia sân chơi Đồng diễn Flashmob và sân chơi Viết chữ đẹp. Với chủ đề: “Cùng KUN làm việc tốt mỗi ngày”, Liên đội tiểu học Lê Quý Đôn đã triển khai rộng rãi đến toàn Liên đội và nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các em đội viên, nhi đồng.

Một số bài viết tham gia ” Sân chơi viết chữ đẹp”

Hình ảnh cắt từ clip nhảy Flashmob ” Cùng Kun chào ngày mới”