Chuyên đề Giáo dục kĩ năng sống

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trẻ em bị xâm hại, góp phần tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, tạo điều kiện cho trẻ em có điều kiện phát triển tốt nhất;

Trong trường hợp trẻ em bị xâm hại thì phải được gia đình và các cơ quan, đơn vị có liên quan, phát hiện và can thiệp, kịp thời kết nối các dịch vụ giúp các em khỏi nguy cơ tiếp tục bị xâm hại, bị bắt cóc, tạo điều kiện để các em hòa nhập cộng đồng tốt hơn;

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống xâm hại đối với học sinh và Luật trẻ em 2016.

Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng phòng tránh sự xâm hại.

Hoạt động “Giáo dục kỹ năng an toàn dưới nước” nhằm làm giảm thiểu tình trạng đuối nước cho học sinh tiểu  học bằng việc sử dụng biện pháp can thiệp hiệu quả với chi phí thấp nhất giúp cho học sinh nâng cao nhận thức trong việc phòng chống tai nạn đuối nước, có các kĩ năng sống sót trong môi trường nước, kỹ năng cứu hộ, cứu đuối. Nâng cao nhận thức, ý thức của  các em thiếu niên và nhi đồng về thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước ở trẻ em; tạo môi trường học tập, vui chơi và sinh sống an toàn cho trẻ em, giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tàn tật do tai nạn thương tích, trong đó đặc biệt do đuối nước gây ra.

Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng xây dựng tình bạn đẹp trong trường học.

Tổ chức thi vẽ tranh chủ đề Phòng chống xâm hại trẻ em