BÀI GIẢNG K3: TOÁN: NHIỆT ĐỘ, ĐƠN VỊ ĐO NHIỆT ĐỘ

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên BÀI GIẢNG K3: TOÁN: NHIỆT ĐỘ, ĐƠN VỊ ĐO NHIỆT ĐỘ
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin Bài-33-Nhiệt-độ-đơn-vị-đo-nhiệt-độ.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 17.81 MB
Ngày chia sẻ 30/12/2022
Lượt xem 14
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về