Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tiểu học Năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Công tác chủ nhiệm lớp là một nhiệm vụ trọng tâm trong nhà trường. Đối với công tác chủ nhiệm lớp thì yếu tố chất lượng giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng giúp học sinh phát triển toàn diện, tập thể vững mạnh. Năm học 2020-2021, Trường TH Lê Quý Đôn đã tiến hành tổ chức Hội Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường  từ ngày 16/4/2021 đến ngày 23/4/2021.

Sau đây là 1 số hình ảnh: