HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số: 26/CV-LĐLĐ V/v hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam”. Trường TH Lê Quý Đôn đã tuyên truyền đến cán bộ, nữ CNVCLĐ về ý nghĩa, giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội hiện nay; khẳng định chủ quyền Áo dài Việt Nam là một phần không thể thiếu của di sản văn hóa, là sản phẩm của người Việt. Khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản Việt Nam trong mỗi phụ nữ và nhân dân Việt Nam. Tổ chức cho đoàn viên mặc áo dài theo tinh thần công văn phát động. Dưới đây là một số hình ảnh mặc áo dài tại đơn vị: