CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG: TƯ VẤN CÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch tư vấn tâm lý học đường về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; Tổ tư vấn tâm lí học đường phối hợp với các bộ phận đoàn thể của nhà trường triển khai thực hiện các nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát thanh măng non về các biện pháp phòng, chống dịch; không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm trong trường học. Tổ chức tư vấn trực tiếp tại từng lớp học để nâng cao nhận thức cho học sinh và kĩ năng phòng chống dịch bệnh Covid-19, giải đáp thắc mắc cũng như những vấn đề về tâm lí của các em khi đến trường trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.