CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT KHỐI 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, ngày 18/11/2020 tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn,  tổ chức  chuyên đề “Dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học’ trong trường tiểu học

Tham dự tiết dạy có Đ/C Phương, cùng GV khối 1 các trường TH Nguyễn Bá Ngọc, Nguyễn Thị Minh Khai và toàn thể GV trong HĐSP nhà trường.

Mục tiêu chuyên đề nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL-GV về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, trong đó đề xuất các giải pháp, tháo gỡ khó khăn dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 và đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

Các hoạt động tại Hội thảo gồm: Dự giờ 2 tiết môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống; Hội thảo, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT; tham quan các mô hình dạy học, trao đổi kinh nghiệm quản lý chuyên môn, trong đó tập trung quản lý hoạt động dạy học; đổi mới đánh giá tiết dạy của giáo viên.

Các hoạt động của chuyên đề rất ý nghĩa đối với công tác quản lý hoạt động dạy học và đánh giá học sinh. Các nội dung thảo luận, trao đổi, chia sẻ đã tháo gỡ các khó khăn trong quá trình dạy học môn Tiếng Việt lớp 1, được  đội ngũ CBQL và giáo viên đánh giá rất cao hiệu quả, ý nghĩa của hội thảo chuyên đề.

Theo nội dung thảo luận, các ý kiến của CBQL và giáo viên, Cô Phương đã trao đổi, giải đáp các thắc mắc triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn và định hướng một số nội dung tiếp tục thực hiện:

Nội dung Hội thảo chuyên đề đã mang lại hiệu quả thiết thực cho CBQL và giáo viên dạy học lớp 1 nhằm tháo gỡ khó khăn và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1. Khi CBQL biết đồng hành chia sẻ với giáo viên trong quá trình dạy học thì mọi khó khăn sẽ được giải quyết.